Տեխնիկական բնութագիր

Տոլո BP ՝ մեխանիկական մարկիզա պատի թևերով: Կորպուսը ներառում է կտորի բոլոր մեխանիզմները, որոնք դուրս են գալիս հետևի կողմից: Մարկիզան իր մեջ ներառում է կորպուսի հակադարձ ձգում, որը և թույլ է տալիս ձգում պատին և առաստաղին: Մոդելը բնութագրվում է կողային տելեսկոպիկ բռնակներով և ալյումինե ծածկույթով, որոնք ամրացված են պատին և առջևի ափսեին: Թևը, որ դուրս է գալիս առջևի ափսեից, ամրացված է պատին երկու ալյումինե կճեպով համակարգի միջոցով, որոնք տեղադրված են բուֆերի վրա այնպես, որ ձևավորեն փակ համակարգ: Արմունկը թույլ է տալիս թևի սահուն շարժում առանց ցուցադրելու ձգման մեխանիկական դետալները: Այն բանից հետո, որ կտորը հավաքվում է առջևի ափսեն տեղավորվում է կորպուսի տակ և վերևում, շատ մոտիկ պատին, այնպես որ նվազեցնի արտաքին չափսերը և մթնոլորտային երևույթների ազեդեցությունը կտորի վրա: Պատի կամ որմնախորշի տեղադրումը իրականացվում է հատուկ հենասյունների միջոցով:

 

Ըստ ստանդարտի՝ կողային կափարիչներ

Ըստ պահանջի՝ կողային կափարիչներ

հարակից են մարկիզային

Նշում՝ ծալովի հանգույցները

չեն փոխվում լայնությամբ

ի տարբերություն ստանդարտ

կափարիչների:

 

 


 

Տոլո BP կորպուսի չափսերը

Վերին ամրացում՝ պատին

Ստորին ամրացում՝ պատին

Ամրացում՝ պատին/ առաստաղին

Ըստ ցանկության՝ պռոֆիլը պահող լամբրեկեն

Վերին ամրացում՝ պատին

Ստորին ամրացում՝ պատին


Պատի ամրացման տեսակ